TRAKO Dzieciom

W imieniu Rady Programowej 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO2023 dziękujemy Państwu za udziału w organizowanej przez nas już po raz jedenasty Akcji Charytatywnej TRAKO Dzieciom.

W ramach akcji, tradycyjnie odbył się konkurs plastyczny, którego temat brzmiał: Pociągiem na wakacje.

 

Finałem konkursu była aukcja, na którą trafiły nagrodzone i wyróżnione prace. Cały dochód z licytacji prac i wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie wybranej placówki świadczącej wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Naszym zamiarem jest, aby zebrane środki pomogły rozszerzyć lub wzmocnić świadczoną pomoc, która w obecnej sytuacji jest niezwykle potrzebna dzieciom i młodzieży borykającym się ze skutkami pandemii.

Uroczyste wręczenie nagród wraz z zajęciami „Kampanii Kolejowe ABC” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego odbyło się w trakcie TRAKO 2023, w centrum konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku – sala konferencyjna 1B.

Organizatorem konkursu była Rada Programowa TRAKO 2023.

 

Kampania Kolejowe ABC II

Projekt „Kampania Kolejowe ABC II” to zainicjowana przez Urząd Transportu Kolejowego druga edycja programu z zakresu edukacji bezpieczeństwa skierowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Głównymi adresatami działań są dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III, IV-VI). Celem inicjatywy jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. „Kampania Kolejowe ABC II” to źródło wiedzy nt. sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Prowadzone przez pracowników UTK cykle zajęć umożliwiają dzieciom naukę poprzez zabawę. Aplikacje interaktywne, edukacja z wykorzystaniem nowych technologii, udział w konkursach, grach i wydarzeniach edukacyjnych wspomagają proces zapamiętywania i przyswajania wiedzy dot. bezpiecznego zachowania. Drugą warstwą realizacji projektu jest informacyjno-edukacyjna kampania w mediach.