Program DEiK – GRUPA PKP

Program Grupa PKP

Dzień Edukacji i Kariery – 22 września 2023r.

10.00 – 11.30 Konkurs Grupy PKP „Maszynista – zawód z przyszłością”
Organizator: PKP Intercity SA, Współorganizator : PKP Cargo, AMBEREXPO, I piętro, sala nr 4 – obowiązuje rejestracja na podstawie kart zgłoszeniowych wysłanych do szkół przez Grupę PKP.  Kontakt: Marzena Orzoł, marzena.orzol@intercity.pl, tel. 451060673

Celem konkursu jest propagowanie zawodu maszynisty wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadania konkursowe będą przygotowane w oparciu o program nauczania do zawodu TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO i inne pokrewne oraz w oparciu o aktualną wiedzę ogólną  dotyczącą taboru eksploatowanego w PKP Intercity S.A. oraz PKP Cargo.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W maju br. uczniowie szkół otrzymają zaproszenie do udziału w konkursie wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszeniową. Do 30 czerwca br. dyrektorzy szkół potwierdzą udział uczniów w konkursie. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.


10:00-15:00 „PKP Intercity. Pociąg do przyszłości – poznaj technologie, które wspierają naszą codzienną pracę”
PKP Intercity SA, AMBEREXPO, I piętro sala nr 1A, wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: Marlena Kalinowska, marlena.kalinowska@intercity.pl, Dominika Chmielewska, dominika.chmielewska@intercity.pl

W czasie wydarzenia uczestnicy będą mogli poznać narzędzia i technologie, które wspierają codzienną pracę w PKP Intercity. Jednym z elementów wydarzenia będzie symulator pojazdu trakcyjnego, a także gogle VR. Z większości prezentowanego wyposażenia służącego naszej codziennej pracy będzie można skorzystać i przetestować samodzielnie.


10.00 – 11.00 Panel dyskusyjny: „Szansa na karierę w PKP Intercity – dualne staże studenckie”
PKP Intercity SA, AMBEREXPO, I piętro sala nr 1C– wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: Anna Karniej, anna.karniej@intercity.pl

Panel będzie dedykowany dla studentów oraz organizatorów i opiekunów staży studenckich na uczelniach.

Podczas spotkania uczestnicy poznają zasady odbywania praktyk studenckich w Biurach i Zakładach największego przewoźnika kolejowego, w tym ich atrakcyjny sposób realizacji, umożliwiający poznanie kultury organizacyjnej firmy oraz zdobycie doświadczenia zgodnego ze ścieżką rozwoju naukowego studenta. O tych dobrych praktykach opowiedzą organizatorzy i byli stażyści.


10:00-15:00 „PKP Intercity”. Program Stypendialny jako forma wspierania młodzieży – „Wiem, że warto się uczyć”.

PKP Intercity SA, AMBEREXPOstoisko „PKP Intercity” Hala Targowa Parter, wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery

Kontakt: Ewa Moc,  ewa.moc@intercity.pl, tel. 697-048-281

Przez cały dzień w czasie trwania targów zapraszamy na stoisko PKP Intercity, gdzie będzie można porozmawiać z przedstawicielem Spółki PKP Intercity o Programach Stypendialnych oferowanych przez Spółkę, które zostały przygotowane zarówno dla uczniów wybranych kierunków Techników, jak i Branżowych Szkół I Stopnia.


11.10 – 12.20 Dyskusja panelowa „Wybierając zawód – wybierz zawód z przyszłością”
PKP Intercity SA, AMBEREXPO, I piętro sala nr 1C– wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: 
Marzena Orzoł, marzena.orzol@intercity.pl, tel. 451060673

W czasie dyskusji panelowej uczniowie szkół ponadpodstawowych pozyskają min. informacje na temat programów stypendialnych, możliwości zatrudnienia oraz ścieżki kariery zawodowej w „PKP Intercity” S.A. Uzyskają potwierdzenie, że wybór kierunku kształcenia, którego dokonali był właściwy, a  kierunki kolejowe są zawodami z przyszłością. Poznają zasady działalności Branżowego Centrum Umiejętności. Dyskusja panelowa będzie składała się z dwóch części. Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła odpowiedzi panelistów na pytania zadane przez moderatora. Natomiast w drugiej części spotkania pytania panelistom będą mogli zadawać uczniowie. Do panelu będą zaproszeni goście z „PKP Intercity” S.A. oraz goście reprezentujący środowiska związane z edukacją. W maju br. uczniowie szkół wraz z nauczycielami otrzymają zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym.


11.30–12.30 Cykl życia dworca
PKP S.A., AMBEREXPO, I piętro sala nr 1B – wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: Magdalena Kaczmarska, magdalena.kaczmarska@pkp.pl, Adrianna Warych, adrianna.warych@pkp.pl


12.30 – 14.00 Konkurs „PKP Intercity dba o pasażerów”
Organizator: PKP Intercity SA, AMBEREXPO, I piętro sala nr 1C– obowiązuje rejestracja na podstawie kart zgłoszeniowych wysłanych do szkół przez PKP Intercity SA
Kontakt: Marzena Orzoł, marzena.orzol@intercity.pl, tel. 451060673

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczestników z zakresu transportu kolejowego oraz pobudzanie ich kreatywności. Konkurs będzie się składał z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W maju br. uczniowie szkół otrzymają zaproszenie do udziału w konkursie wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszeniową. Do 30 czerwca br. dyrektorzy szkół potwierdzą udział uczniów w konkursie. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.


11.30 – 14.00 Konkurs Grupy PKP „Transport kolejowy moją pasją”
Organizator : PKP Intercity SA, Współorganizator PKP SA, AMBEREXPO, I piętro sala nr 4 – wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: 
Marzena Orzoł, marzena.orzol@intercity.pl, tel. 451060673

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką kolejową wśród młodzieży, pokazanie najciekawszych aspektów związanych z koleją, takich jak: historia kolejnictwa na ziemiach polskich, skanseny kolejowe, ich rola, sieć kolejowa w Polsce, geografia szlaków kolejowych, znajomość wybranych linii kolejowych w Polsce, węzłów, szlaków, rola kolei w systemie transportowym Polski z podziałem na obsługę ruchu aglomeracyjnego, regionalnego i dalekobieżnego krajowego i międzynarodowego, kolej dziś i wizja kolei jutra oraz prowadzenie ruchu pociągów wczoraj i dziś. Konkurs będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W maju br. uczniowie szkół otrzymają zaproszenie do udziału w konkursie wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszeniową. Do 30 czerwca br. dyrektorzy szkół potwierdzą udział uczniów w konkursie. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.


10:00-15:00 „PKP Intercity”. Program Stypendialny jako forma wspierania młodzieży – „Wiem, że warto się uczyć”.

PKP Intercity SA, AMBEREXPO, stoisko „PKP Intercity” Hala Targowa Parter, wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery

Kontakt: Ewa Mocewa.moc@intercity.pl, tel. 697-048-281

Przez cały dzień w czasie trwania targów zapraszamy na stoisko PKP Intercity, gdzie będzie można porozmawiać z przedstawicielem Spółki PKP Intercity o Programach Stypendialnych oferowanych przez Spółkę, które zostały przygotowane zarówno dla uczniów wybranych kierunków Techników, jak i Branżowych Szkół I Stopnia.


11:00-11:45 „Szybka droga do rozwoju z PKP CARGO”

PKP CARGO S.A., AMBEREXPO, I piętro sala nr 2 – wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: Magdalena Kowalska, tel. 663296144

Warsztat z przedstawicielami zawodów związanych z pracą na kolei, w trakcie którego porozmawiamy o praktycznej stronie zawodów i odpowiemy na wszystkie pytania publiczności


12:00-12:45 Najlepsi dla najlepszych

PKP CARGO S.A., AMBEREXPO, I piętro sala nr 2 – wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników Dnia Edukacji i Kariery
Kontakt: Magdalena Kowalska, tel. 663296144

Program stypendialny skierowany do uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół średnich  o profilu technicznym. Uczniowie, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie i spełnią określone kryteria, otrzymają stypendia naukowe i gwarancję zatrudnienia.