Dzień Edukacji i Kariery

Rada Programowa Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 dziękuje uczestnikom za udział  w czwartej edycji Dnia Edukacji i Kariery w branży transportu szynowego, która odbyła się 22.09.2023.

W ramach Dnia Edukacji i Kariery wystawcy Targów TRAKO zaprezentowali najciekawsze oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań była możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji czy też studiów doktoranckich.

Podczas całego dnia uczestnicy brali udział w prelekcjach oraz warsztatach dedykowanych osobom poszukującym pracy w branży. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów byłą to szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.

Uczestnicy mogli również nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która doskonale obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim prezentuje najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne.