Dzień Edukacji i Kariery

W imieniu Rady Programowej Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 zapraszamy na czwartą edycję Dnia Edukacji i Kariery w branży transportu szynowego, która odbędzie się 22.09.2023.

W ramach Dnia Kariery wystawcy Targów TRAKO zaprezentują najciekawsze oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań będzie możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji czy też studiów doktoranckich.

Podczas całego dnia będzie można wziąć udział w prelekcjach oraz warsztatach dedykowanych osobom poszukującym pracy w branży. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów będzie to również szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.

Uczestnicy będą mogli również nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która doskonale obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim prezentuje najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Rejestracja na Dzień Edukacji i Kariery